Autisme

Autisme Autisme is geen ‘ziekte’, die je kunt genezen, maar het betreft meer een aantal persoonlijkheidskenmerken, die door de buitenwereld als afwijkend kunnen worden gezien, maar dat niet zijn voor zover het de persoon niet hindert in zijn dagelijkse leven. Tegenwoordig richt de classificatie (DSM V) zich vooral op o.a. de ernst van de aanwezige problemen, die meer recht doet aan de dagelijkse praktijk. Het onderscheid tussen Klassiek Autisme, PddNos, Pervasieve Ontwikkelingsstoornis, syndroom van Asperger wordt nu verlaten; we spreken alleen nog maar over een ‘stoornis op het autistisch spectrum’ , afgekort als ASS. Het ‘autistisch spectrum’ zegt het al: de verschijningsvorm is zeer divers mede ook door de verschillende persoonlijkheids- typeringen. Het syndroom van Asperger werd altijd als een onderscheiden categorie gezien bij autisme, omdat er geen sprake is van beperkingen in de taalontwikkeling of andere aspecten in het denkvermogen. Verder komen de symptomen voor het grootste deel overeen met die van een autistische stoornis. Die meer klassieke onderverdeling is nu vervallen.

Autisme in relaties

Een autismespectrumstoornis leidt vaak tot sociale en communicatieve problemen, met name in de meer intieme sfeer van een relatie. Problemen in het sociale gedrag zijn een van de belangrijkste symptomen van autisme, maar ook daar zit veel variatie, afhankelijk van het persoonlijkheidstype. Het onvermogen om emoties te uiten en die bij anderen te zien en te interpreteren en daar dan ook nog adequaat op te kunnen reageren is ook zo’ symptoom van autisme. Gebrek aan invoelend vermogen (empathie) en wederkerigheid wordt vooral door de partner sterk gevoeld en leidt tot eenzaamheid, zeker wanneer niet aan het verlangen naar nabijheid en intimiteit wordt beantwoord. Dit kan ook leiden tot onzekerheid, een gering gevoel van eigenwaarde en depressieve klachten.

Als er een vermoeden bestaat van een stoornis op het autistisch spectrum bij een van de partners, dan is het verstandig een ter zake kundig therapeut te zoeken, die hen daarbij begeleidt in de zoektocht naar een juiste diagnose. Het gaat niet om een etiket, maar van belang is vooral te weten wat de oorzaken kunnen zijn van fricties en de spanningen in de relatie. Autisme in relaties stelt hoge eisen aan de wijze van communiceren met elkaar; men praat vaak op verschillende golflengtes en dan voelen beiden zich niet begrepen. Het is meestal een strijd tussen de Ratio en het Gevoel. Het gebeurt nog te vaak, dat (echt)paren jarenlang worstelen met hun relatie zonder te weten wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn. In veel gevallen blijkt er sprake te zijn van een nooit onderkende stoornis op het autistisch spectrum. Als dat eenmaal is vastgesteld, dan kunnen de effecten daarvan op de relatie in een beter perspectief worden gezien.

De behandeling van autisme (in relaties) laat zich niet vangen in standaard behandelprotocollen, want daarvoor is de variatie in het autismespectrum te groot. Het zal voor allen maatwerk blijven, passend bij de ernst van de klachten en de persoonlijkheid. In relaties is het van het allergrootste belang, dat beide partners in ‘therapie’ zijn, want gaat immers om het samen ontwikkelen van een (communicatie) structuur, waarin beiden zich goed kunnen voelen.

Vragen over de behandeling van autisme?

Bel vrijblijvend naar 06 81499211 of vul het contactformulier op de website in.

Lees meer over Relatietherapie, Depressies, Angst en paniek, Autisme, en Online Therapie.