Praktijkinformatie Panta Rhei

behandelingen voor de regio Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Helmond.

Onze praktijk richt zich op individuele psychologische hulpverlening en op relatietherapie in Brabant in verschillende regio’s, zoals Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Helmond. De praktijk is gevestigd in Best.

Ingang van mijn praktijk relatietherapie EindhovenDe praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 20.00 uur. U kunt uw boodschap inspreken als er niet wordt opgenomen. Ik zal u zo spoedig mogelijk terug bellen. De praktijk is ook 7 dagen per week aan te spreken via e-mail. Ik zal altijd zo spoedig mogelijk antwoorden.

Wachttijden

De praktijk Panta Rhei heeft zeer korte wachttijden, maximaal 2 weken na aanmelding; dit geldt voornamelijk voor de avondspreekuren. Voor de spreekuren overdag is er geen wachttijd. Na de intake volgt aansluitend de behandeling zonder tussenliggende wachttijden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen cliënten van de verschillende zorgverzekeraars; de praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Indien het onverhoopt toch zou voorkomen, dat de wachttijden oplopen en uw wil snel in behandeling, dan kunt u altijd contact opnemen met mij, of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact eventueel met een andere zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Omdat er in onze praktijk nooit wachttijden zijn geweest - en ook niet worden verwacht - is wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar is in onze praktijk dan ook niet van toepassing. (laatste update )

Afspraken

Afspraken worden in goed overleg gepland tussen 08.00 en 21.00 van maandag t/m woensdag.

Duur van de gesprekken

De frequentie van de contacten en de duur van de behandeling hangen af van de aard van de problematiek en worden begrensd door het aantal sessies die worden vergoed door de zorgverzekeraar (tenzij u de relatietherapie en andere sessies zelf betaalt).

De gesprekken vinden in principe plaats om de 2 weken. In sommige gevallen kan het voorkomen, dat ze wekelijks plaatsvinden, afhankelijk van de ernst en de aard van de problematiek.

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 1 januari 2017 is elke zorgaanbieder verplicht te beschikken over een Kwaliteitsstatuut en dat openbaar te maken. Het Zorginstituut Nederland (ZiNL) publiceert in januari 2017 een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen met een goedgekeurd statuut. U kunt deze openbare data gebruiken om een keuze te maken voor een zorgaanbieder. In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het goedgekeurde Kwaliteitsstatuut van Panta Rhei is in te zien in mijn praktijk of online te bekijken.

Klachtenregeling en Privacy

Als er in het contact met mij, uw behandelaar, iets misgaat, dan is het zaak dat zo snel mogelijk aan te geven. Als u er met mij niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging LVVP (www.lvvp.info). Het is de gewoonte om in voorkomende gevallen overleg te plegen met uw verwijzer-huisarts, maar alleen met uw toestemming. Dit geldt in principe ook voor de afsluitende brief aan de huisarts/verwijzer. Informatie naar derden, zoals Arbodiensten, UWV en commerciële verzekeraars vindt alleen schriftelijk plaats, als er een door u ondertekende ‘verklaring van geen bezwaar’ is bijgevoegd bij het verzoek om informatie. Lees hier meer over hoe Panta Rhei omgaat met uw privacy.

Lees meer over Relatietherapie, Depressies, Angst en paniek, Autisme, en Online Therapie.