Vergoedingen en tarieven van de behandeling

In 2018 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van zorg, zoals die (vanaf 18 jaar) omschreven staat in de Zorgverzekeringswet. Alle vergoedingen in de Basiszorg vallen onder het verplichte eigen risico, voor 2018 bepaald op € 385,00. De declaraties gaan na afloop van de behandeling digitaal rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, die de declaratie verrekent met uw verplicht eigen risico. Van uw zorgverzekeraar krijgt u bericht over wat er is gedeclareerd. De maximale tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). De zorgverzekeraars nemen die tarieven als uitgangspunt voor de vaststelling van hun tarieven, die de zorgaanbieder in rekening mag brengen. Overigens is dit per zorgverzekeraar verschillend. Voor en volledig overzicht van de tarieven die voor u gelden kunt u bij mij terecht.

Geen vergoeding Relatietherapie

Relatietherapie in de strikte zin van het woord als primaire klacht (bijvoorbeeld door ontbreken van de chemie, of het op elkaar uitgekeken zijn, onverenigbaarheid der karakters) zit niet in het basispakket en valt niet onder ‘verzekerde zorg’ krachtens de Zorgverzekeringswet. Relatietherapie zoals hierboven omschreven komt dus niet voor vergoeding in aanmerking.

Wanneer wél vergoeding Relatietherapie?

Als er echter sprake is van een stoornis (of een vermoeden van een stoornis) bij één van de partners, die van invloed is op het functioneren van de relatie en die niet het gevolg is van een slechte relatie in engere zin, dan is relatietherapie secundair en dus niet het hoofdaangrijpingspunt voor behandeling. Het gaat dan bv. om mogelijke stemmingsstoornissen (depressies, somberheidsklachten die niet overgaan), stoornis op het autistisch spectrum, dwangstoornissen, angst- en paniekstoornissen; in deze gevallen is de focus van de behandeling de (vermoede) stoornis, waarbij ik het altijd nuttig, zo niet noodzakelijk vind, de partner bij deze behandeling te betrekken. Als u hierover meer informatie wil of u wil uw situatie uitleggen voordat u zich laat verwijzen, neem dan gerust contact met mij of uw huisarts op.

Particulier tarief

U kunt er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen; u betaalt dan per sessie van 60 minuten € 90,00 (het genoemd bedrag valt niet onder het verplichte eigen risico).

Heeft u nog andere vragen of opmerkingen, dan kunt altijd contact met mij opnemen hetzij telefonisch (06 81499211) hetzij schriftelijk (info@relatietherapie-brabant.nl).

Lees meer over Relatietherapie, Depressies, Angst en paniek, Autisme, en Online Therapie.