Verwijzing voor psychische klachten

PraktijkSinds 1-1-2014 is de naam Eerstelijns psychologische zorg veranderd in: Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ)

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. De huisarts is het eerste aanspreekpunt, die na een gesprek met u (eventueel in overleg met de psycholoog) bepaalt welke hulp er nodig is voor uw problematiek. Het kan zijn, dat de huisarts u eerst verwijst naar de praktijkondersteuner, voordat u wordt doorverwezen naar de psycholoog.

U kunt zich voor hulp en ondersteuning ook rechtstreeks aanmelden bij mijn praktijk. Als u gebruik wil maken van de vergoeding door uw zorgverzekeraar, dan dient u in overleg met de huisarts een verwijzing voor de hulp regelen. De huisarts kan eventueel in overleg met mij bepalen hoeveel hulp u volgens de nieuwe richtlijnen kunt krijgen.

Verwijzing voor klachten zoals depressies, angsten, relatieproblemen en stress

Er zijn klachten, zoals depressie, die maar niet vanzelf over lijken te gaan. Maar denk naast een depressie (licht tot matig) ook aan bijvoorbeeld stress, angst, relatieproblemen, paniekaanvallen, fobie├źn, overspannenheid, somberheid, spanningsklachten en de zogenaamde (psycho)somatische klachten als pijnklachten, hyperventilatie, spanningsklachten; burn-out of overspannenheid en seksuele problemen.

Uit ervaring weten we dat psychische problemen veel invloed kunnen hebben op ons dagelijks leven. Mensen vinden het echter vaak moeilijk om daarvoor hulp te zoeken. Dat is jammer en ook helemaal niet nodig. Een korte begeleiding is vaak voldoende om de klachten sterk te verminderen en de mogelijkheden te vergroten om met een nieuwe visie de draad zelf weer op te pakken.

U kunt zich voor kortdurende psychologische hulp telefonisch aanmelden. Indien ik niet direct bereikbaar ben, dan kunt u een boodschap inspreken of me via het contactformulier een bericht sturen. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld/gemaild.

Bij aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. U heeft een verwijzing nodig van de huisarts voor behandeling van uw klachten binnen de nieuwe Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg. (GBGGZ). Uiteraard is er ook de mogelijkheid de behandeling zelf te betalen; in dat geval is er geen verwijskaart nodig.

Tevens heb ik een ruime expertise voor stoornissen op het autistisch spectrum (ASS).

Voor wie

De praktijk voor psychologische hulpverlening is er voor mensen tussen 16 en 80 jaar: adolescenten, volwassenen, echtparen en gezinnen.

Voor wie niet

Bij ernstige en/of meervoudige problematiek, verslaving of acute crisis en psychose kan verwijzing naar tweedelijnszorg geïndiceerd zijn. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen naar de praktijk worden verwezen. Jongeren onder de 16 kunnen via de huisarts verwezen worden naar een kinder- en jeugdpsycholoog.Lees meer over Relatietherapie, Depressies, Angst en paniek, Autisme, en Online Therapie.